Tepelná izolace, zateplení budov Ostrava 
TERMOSTAV - MRÁZ CZ, s.r.o.

 

Vítejte na informativních stránkách ostravské firmy TERMOSTAV-MRÁZ CZ, s.r.o. - tepelné izolace Ostrava, která byla založena v roce 2001 jako odborná česko-slovenská společnost pro realizaci speciálních stavebních činností se základním kapitálem 4,0 mil. Kč.

Naše společnost disponuje zkušeným technicko-realizačním týmem a technologickým vybavením i pro ty nejnáročnější aplikace v oblasti tepelných izolací, žárotechnických prací, střešních plášťů, hydroizolací, opláštění budov a průmyslových komínů.
TEPELNÉ IZOLACE


Izolace technologických zařízení a rozvodů realizujeme s ohledem na úspory tepla a ochranu životního prostředí v širokém rozsahu pracovních teplot od -260 °C do +1850 °C
izolace potrubí, teplovodů, horkovodů, parovodů, kotlů
  a pecí                                                                                
izolace výrobních aparátů, zásobníků, nádrží, čerpadel, vodojemů    
izolace vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
chladové izolace, chladírny, mrazírny
protipožární izolace
kryogenní izolace

ŽÁROTECHNICKÉ PRÁCE

Žárovzdorné vyzdívky vysoce náročné na přesnost, odbornost a zkušenosti našich specialistů.

vysoké pece, ohřívače větrů
koksové baterie
pece: narážecí, hlubinné, obloukové, komorové, vanové, pánvové, kubické,
  válcové, tunelové, šachtové, rotační, pražící atd.
mísiče železa                                      
licí pánve
reaktory, konvektory              
kotle, fluidní kotle

PRŮMYSLOVÉ KOMÍNY

Výstavba průmyslových komínů, opravy, rekonstrukce, odborné prohlídky a posudky

komíny železobetonové montované a monolitické
komíny zděné
komíny ocelové

OPLÁŠTĚNÍ A ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

opláštění budov sendvičovými panely
skládané obvodové pláště, kazetové stěny
kontaktní zateplovací systémy
obkladové zateplovací systémy s větranou vzduchovou mezerou

STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ A IZOLACE PROTI VODĚ

střešní pláště s hydroizolací asfaltovými pásy nebo fóliemi z PVC-P, FPO,
  TPO, EPDM apod.
kovové střešní krytiny systému KALZIP, z profilovaných trapézových plechů
  a plechových taškových tabulí
izolace spodní stavby asfaltovými pásy nebo fóliemi na bázi PVC-P, PE-HD,
  TPO, FPO, EPDM
izolace bazénů, jímek, rybníků
izolace skládek odpadů

Žárovzdorné vyzdívky

 • tepelné izolace - podle druhu a teploty média materiály z minerálních, skelných nebo keramických vláken, pěnového polystyrenu, PUR, PIR, pěnoskla, pěnového polyetylénu, syntetického kaučuku, kalcium-silikátu atd.

 • povrchové úpravy - podle požadavků a prostředí v pevném nebo odnímatelném provedení klempířským oplechováním pozinkovaným, hliníkovým, nerezovým nebo lakoplastovaným plechem, obalením PE, PVC, hliníkovými nebo nerezovými fóliemi, asfaltovými pásy

 • izolace vypěňováním PUR za plechový obal

 • izolace turbín odnímatelnými pružnými matracemi ze speciálních tkanin

 • opatření na snížení hluku ve společenských, kancelářských nebo výrobních prostorách

 • akustické izolace technologických zařízení

 • akustické kryty a zástěny ventilátorů, turbosoustrojí, kulových mlýnů apod.


 • V realizační fázi disponujeme technologickými a personálními kapacitami potřebnými pro výkon tak náročných prací, jako jsou vyzdívky a izolace hutních a energetických agregátů, chemických a ostatních technologických zařízení.

 • Máme k dispozici zařízení na provádění uhlíkových výdusek nistejí vysokých pecí, strojní vybavení pro torkretáž a řezání žáromateriálů, dopravní a manipulační zařízení, kompletní strojní vybavení pro klempířské práce.

 • Disponujeme speciálními zkušebními zařízeními pro prověřování kvality provedení hydroizolací vakuovými a vysokonapěťovými zkouškami.

 • V oblasti řízení jsme si postavili jako prvořadý cíl odvádět kvalitní práci ke spokojenosti zákazníků s využitím systému řízení kvality podle ISO 9001:2008, bezpečnosti práce podle OHSAS 18001:2007 a enviromentálního řízení podle ISO 14001:2004.Kontaktní údaje:
TERMOSTAV - MRÁZ CZ, s.r.o.

ul. Hasičská 52
700 30  Ostrava-Hrabůvka

tel.:
596 783 946
e-mail: termostav@termostav-mraz.cz

IČO: 25890735

Napište nám:

  Pole označená * jsou povinná
*  Jméno:
*  Kontaktní údaje:
*  Váš požadavek, dotaz:

   

 zateplení výměníku

nádrž fólie

zaizolování, Ostrava

střecha Lindab, izolace střechy

opláštění budovy

zateplení fasády rodinného domu

izolace nádrže

Zateplení budov a průmyslové tepelné izolace Moravskloslezský kraj:


Google Maps